Н. І. Синенко

Дотичність поглядів Л. Курбаса і Г. Крега на мистецтво актора


Світогляд геніального українського режисера Л. Курбаса формувався під впливом шукань багатьох видатних діячів культури: Г. Крега, А. Аппіа, А. Арто, філософії Ф. Ніцше та А.Бергсона. Формування естетичних уподобань і творчих принципів Леся Курбаса не можливо розглядати без впливу на українського митця Гордона Крега.

Л. Курбас посилається на Г. Крега у своїх теоретичних роботах. Ідеї Г.Крега органічно переплелись із свідомістю Л. Курбаса. Уже у есе українського режисера «Театральний лист» спостерігаються відгомони Крегівської концепції акторського мистецтва.

Тим не менш між теоріями «розумного арлекіна» Л. Курбаса та «надмаріонетки» Г. Крега є суттєва різниця, «межа пролягає якраз у різному ставленні режисерів до людського тіла у його метафізичному вимірі».

У концепції надмаріонетки втілилася символістська потенція актора, Згідно з розумінням англійського режисера-теоретика, основна властивість «надмаріонетки» як актора майбутнього полягає у понадособистісному характері гри. Тобто позбавлене індивідуальної свідомості, спроможне діяти лише автоматично. Г. Крег мріяв про такого актора, який «тренував би своє тіло з голови до п’ят» так, щоб воно цілком відгукувалося на працю його свідомості, котрий «досяг би тієї високої механічності досконалості, за якої тіло його стало б абсолютним рабом його думок», котрий «навчився б володіти своїм тілом як машиною, або шматком глини». Інакше кажучи, тіло майбутнього довершеного актора – це тіло, в якому «не відчуваєш слабкості і трепету людської плоті». Ідеал надмаріонетки, пише Г. Крег, «не плоть і кров», але тіло у трансі. Тобто позбавлене індивідуальної свідомості, спроможне діяти лише автоматично.

Для режисера Л. Курбаса актор, навпаки, не має цінності, якщо не володіє розвиненою індивідуальністю. «Цей актор не піде у клуби і зборища людей шукати матеріалів і тем для своєї творчості. Він не буде шукати типів для зовнішньої імітації: Він піде шукати себе» (виділення Л. Курбаса).

Г. Крег мав колосальний вплив на Л. Курбаса. Їхні погляди на актора принципово відрізнялися, проте новаторські тенденції теорії та практики Г. Крега дали поштовх для роздумів українського митця над реформою акторського мистецтва та вибудови власної режисерської сис-теми.

Please publish modules in offcanvas position.

Наш сайт валидный CSS . Наш сайт валидный XHTML 1.0 Transitional