С.Ю. Гонсалєс-Муніс

Проблема мови в поезії Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ в інтерпретації феміністичної критики

Сучасні дослідження жіночої поезії представниками феміністичної критики, як-от Джо Джілл (Jo Gill), Жан Монтефьйор (Jan Montefiore), Ліз Йорке (Liz Yorke), Алісія Острайкер (Alicia Ostriker), Сюзан Джухазс (Susan Juhasz), все частіше акцентують увагу на проблемі мови в текстах, створених жінками, адже саме за допомогою мови жінки виражають свій досвід, висвітлюють проблеми жіночого існування у сучасному суспільстві.

У творчості американських поетес другої половини ХХ ст. Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ проблема мови займає важливе місце, хоча авторки відображають її по-різному. Для Е. Секстон проблема мови невід’ємно пов’язана з мотивом віри, для неї мова – це те, що наближає людину до Бога та визначає її місце у світі. На думку поетеси, мова об’єднує й водночас розділяє людство. Мова не здатна передати єдиний, універсальний, загальноприйнятий зміст, і, за словами Ю. Крістєвої, «завжди занадто далека, занадто абстрактна, аби передати прихований рій нашого існування». У цьому контексті проблема мови, як її бачить Е. Секстон, наближується до трактування мови Едріенн Річ, яка вважала, що за своєю природою мова є продуктом маскулінного суспільства, тому жінкам, особливо поетесам, надзвичайно важко використовувати її задля відображення власного жіночого досвіду: «Це мова пригноблювачів, / але мені вона потрібна, щоб розмовляти з тобою» (“It is the opressor’s language / yet I need it to talk to you”) – пише поетеса у збірці «Прагнення змін» The Will to Change») (поезія “Our Whole Life”).

  Едріенн Річ вважає мову важливим інструментом, а поезію – тією рушійною силою, що може змінити погляди усієї американської нації. Проте, авторка також погоджується, що мова не може передати «справжній жіночий досвід» і поділяє ідеї Гелен Сіксу, яка визнає важливість того, що лежить поза мовою. Сіксу вважає, що посилання на «мовчання» («silence»), а також зображення тілесного досвіду в жіночій творчості зможе похитнути патріархальну природу мови. Втім, Е. Річ визнає також можливість використання жінками панівної мови принаймні у деяких сферах, що дасть їм можливість вести мову про власний досвід, а також надасть змогу побачити та відчути досвід інших. Поетеса переконана, що можливо віднайти універсальну мову («common language»), що жінки зможуть контролювати мову і отримають можливість репрезентувати самих себе. Е. Річ вважає, що те, що було прихованим, замовчуваним у панівному дискурсі, можливо перепрочитати, віднайти та виразити у поетичному слові.

У ліриці Сильвії Плат проблема мови реалізується через мотив мовчання, що передається у гротескно-містичних образах і має ґендерне прочитання. Якщо в поезії Е. Річ, як-от «Гарперс Феррі» («Harpers Ferry») ліричний суб’єкт починає «говорити мовчання» («speaking silence»), то С. Плат веде мову «про мовчання» творчої жінки, дружини, матері, яке стало невід’ємною частиною жіночого існування у патріархальному суспільстві. З мотивом мовчання пов’язані образи німоти, закритого або зашитого рота, паралічу. У поезії Сильвії Плат «Детектив» («The Detective») поетеса сповідає про типове ставлення до жінки в шлюбі, який авторка називає «долиною смерті». В подружньому житті жінка є позбавленою будь-якого голосу, і це, нажаль, вважається нормою: «Маємо випадок випаровування. / Спочатку рот – про його відсутність / Доповіли аж на другий рік. / Був скараний за ненатлість…» (пер. О. Забужко).

Мотив мовчання та проблема мови у творчості Е. Секстон, С. Плат, Е. Річ використовується для критики ґендерно-асиметричної побудови суспільства, засудження маргінальної ролі жінок в суспільстві, літературі і поезії зокрема. Авторки визнають, що узяли на себе важке завдання – передати жіночий досвід за допомогою мови, яка жінці не належить, яка є чужою для всього жіночого, в якій кожна розмова починається з неправди («a conversation begins / with a lie», AR). Мова є інструментом маскулінної культури, а мовчання – план, який добросовісно виконується в суспільстві: «Silence can be a plan / rigorously executed» («Cartographies of Silence», AR). У своїй творчості поетеси намагаються дослідити механізми мови, повернути їй втрачену жіночу природу.

Please publish modules in offcanvas position.

Наш сайт валидный CSS . Наш сайт валидный XHTML 1.0 Transitional