О.С. Воробей

П’єса Лао Ше «Чайна» через призму західноєвропейської теорії

Доповідь присвячена п’єсі Лао Ше «Чайна», в якій гармонійно поєднуються художній метод індивідуалізації героя Чехова та ефект відчуження Брехта.  

Принцип подачі героїв в п’єсі «Чайна» зробив цей драматичний твір шедевром. Лао Ше використав метод індивідуалізації героїв Чехова А.П., який ввів в літературу нову форму реалізму – з максимальним усуванням авторських оцінок, абсолютно об’єктивним відображенням повсякденної реальності. Завдяки художньому методу Чехова можна прослідкувати за тим, як співвідносяться побут, що оточує людину, і форми його пізнання, яке вираження знаходять психічні та розумовий процеси  у мові та поведінці героїв.

У театрі Брехта ефект відчуження передбачає незвичайне зображення звичайного. Ефект відчуження досягається системою акторської майстерності, оформленням сцени, музикою. В п’єсі «Чайна» ми бачимо наступну систему: один з героїв (Ша Ян), граючи на бамбукових китайських кастаньєтах (ча пань), перед кожною дією  та наприкінці п’єси передавав слова автора, розповідаючи історію далі, зв’язуючи та пояснюючи все, що відбувається між діями, це дало змогу глядачам легко вийти за межі самої п’єси, наблизити її до існуючої реальності.

Безвихідність та крах трьох історичних епох в п’єсі Лао Ше «Чайна» співзвучні епічному театру Бертольда Брехта.  В «Чайній» описані події після провалу реформ 1898 року, громадянська війна після поразки Сінхайської революції в перші роки створення Китайської Республіки (1912-1949), а також правління Гоміндану в період після японської інтервенції та до наступної громадянської війни.

В п’єсі Лао Ше «Чайна» також можна знайти елементи символізму – таємні ідеї (символи), що приховані у глибині всіх навколишніх, а також і потойбічних явищ, які можна розкрити, збагнути й відобразити тільки за допомогою мистецтва.

Хоча в п’єсі «Чайна» дуже багато було запозичено з західноєвропейської драматургії, проте вона продовжує залишатися китайською  розмовною драмою з деякими новаторськими авторськими елементами. Лао Ше використав китайський реалізм та естетичні погляди китайського реципієнта. Звернувшись до форм китайського традиційного театрального мистецтва, драматург приблизив  п’єсу до китайського глядача. 

Please publish modules in offcanvas position.

Наш сайт валидный CSS . Наш сайт валидный XHTML 1.0 Transitional