ОПИСЬ ФОНДА ЛИВШИЦА В ХАРЬКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. В.Г. КОРОЛЕНКО

 

О П И С 1

архівного фонду № 44

Льва Яковлевича Лівшица

 

Біографічна довідка.

Лев Яковлевич Лівшиц.

(14.08.1920 – 28.02.1965)

Літературознавець, літературний та театральний критик, кандидат філологічних наук (1956), талановитий викладач. Закінчив СШ № 53 м. Харкова у 1937 р. та в тому ж році поступив на російське відділення філологічного факультету Харківського університету ім. М. Горького (нині ім. В. Каразіна). Учасник Великої Вітчизняної війни. З початком війни, пішов добровольцем на фронт, був поранений. Закінчив вищу освіту вже після війни у 1946 р. Пізніше працював у харківських газетах, частіше всього, у ролі літературного та театрального критика. У 1949 р. був безвинно звинувачений у буржуазному космополітизмі та засуджений на 10 років таборів. У 1954 р. був реабілітований і повернувся до Харкова.

Лівшицеві вдалося не тільки повернутися у професію, але й захистити дисертацію по п’єсі М.Е. Салтикова-Щедріна «Тіні». Також (спільно з М.Г. Зельдовичем) написав хрестоматію критичних матеріалів «Русская литература XIX века», яка була видана декілька разів. Головним же досягненням Л.Я. Лівшица, як дослід ника було розкриття творчості Ісака Бабеля. Вчений зібрав найбільш повний бабелевський архів, до якого увійшли маловідомі та зовсім невідомі роботи письменника. Доклав багато зусиль для їх публікації. Написав цілий ряд статей про І. Бабеля та його творчість. Найбільш відомі роботи про «Конармію» та «Закат». Лев Лівшиц збирався написати монографію про письменника, але не встиг, бо пішов з життя дуже рано, лише на сорок п’ятому році.

 

 

з/п

Шифр Заголовок документа Дата

 

(крайні дати)

К-ть

 

арку-шів

Примітки
1 2 3 4 5 6
 

І. Документи службової, творчої, наукової, педагогічної та суспільної діяльності

 

1. Р – 840 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Аналитический обзор периодики 1920-х годов, посвященной пьесе И. Бабеля «Закат» [Рукопись] / Л.Я. Лившиц. – Б. м., 196-. – 8 л. – Автогр. авт. – (В пап.)

196- 8  
2. Р – 841 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Журнальные публикации разных лет: в журн. «Прапор» (1960, № 10 ; 1964, № 8), «Вопросы литературы» (1964, № 4), «Новый мир» (1964, № 5), «Памир» (1974, № 6) [Текст] / Л. Я. Лившиц Б. м. : б. и., 1960-1974. – 29 л. – Оригинал., ксерокоп. – (В пап.)

1960 1974 29  
3. Р – 842 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Записи, наброски, планы выступлений по театроведческой тематике [Текст] / Л. Я. Лившиц. – Х., 1963-1964. – 78 л. + 1 л. – Часть публ. : машинопис. – (В пап.)

Приложение : Письмо-отношение в музей МХАТ.

1963 1964 78+1 (прил.)  
4. Р – 843 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. Древнерусская литература. Введение [Рукопись] / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. – 30 л. Автогр. авт. – (В пап.)

196- 30 л. 30 – чистый
5. Р – 844 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. Древнерусская литература. Литература Киевской Руси [Рукопись] / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. – 32 л. – Автогр. авт. – (В пап.)

196- 32 л. 32 –

 

чистый

6. Р – 845 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве» [Рукопись] / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. 21 л. – Автогр. авт. – (В пап.)

196- 21 л. 21 – чистый
7. Р – 846 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. Древнерусская литература. Литература периода феодальной раздробленности XIII – XIV вв. [Рукопись] / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. – 20 л. – Автогр. авт. – (В пап.)

196- 20 л. 20 – чистый
8. Р – 847 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. Древнерусская литература. Литература периода объединения северо-восточной Руси и образования Русского централизованного государства (с конца XIVв. до начала XVI в.) [Текст] / Л. Я. Лившиц. – Х., – 196-. 36 л. – Автогр. авт. – (В пап.)

196- 36  
9. Р – 848 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. Древнерусская литература. Литература периода укрепления русского централизованного государства (V – XVIвв.) [Рукопись] / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. – 31 л. – Автогр. авт. – (В пап.)

196- 31 л. 29, 31 – чистые
10. Р – 849 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. Древнерусская литература. Литература XVII в. Ч.1 [Текст] / Л. Я. Лившиц. – Х., – 196- –

Ч. 1 . – 36 л. – Автогр. авт. – (В пап.)

196- 36  
11. Р – 850 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. Древнерусская литература. Литература XVII в. Ч.2 [Текст] / Л. Я. Лившиц. – Х., – 196- –

Ч. 1 . – 41 л. – Автогр. авт. – (В пап.)

196- 41  
12. Р – 851 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. [Рукопись] : введение / Л. Я. Лившиц. – Х., 1962. – 23 отд. л. – Автогр. авт. – (В пап.)

1962 23  
13. Р – 852 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. Романтизм [Рукопись] / Л. Я. Лившиц. – Х., 1962. – 10 отд. л. – Автогр. авт. – (В пап.)

1962 10  
14. Р – 853 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века [Рукопись] : В.А. Жуковский / Л. Я. Лившиц. – Х., 1962. – 17 отд. л. – Аврогр. авт. (В пап.)

1962 17  
15. Р – 854 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века [Рукопись] : И. А. Крылов / Л. Я. Лившиц. – Х., 1962. – 12 отд. л. – Аврогр. авт. (В пап.)

1962 12  
16. Р – 855 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. [Рукопись] : А. С. Грибоедов / Л. Я. Лившиц. – Х., 1962. – 20 отд. л. – Аврогр. авт. – (В пап.)

1962 20  
17. Р – 856 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века [Рукопись] : декабристский романтизм / Л. Я. Лившиц. – Х., 1962. – 18 отд. л. – Автогр. авт. – (В пап.)

1962 18  
18. Р – 857 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века [Рукопись] : А. С. Пушкин / Лев Яковлевич Лившиц. – Х., 1962. – 54 отд. л. – Аврогр. авт. (В пап.)

1962 54  
19. Р – 858 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века [Рукопись] : Литературное движение 30-х годов XIX века / Л. Я. Лившиц. – Х., 1962. – 14 отд. л. – Автогр. авт. – (В пап.)

1962 14  
20. Р – 859 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. [Рукопись] : М. Ю. Лермонтов / Л. Я. Лившиц. – Х., 1962. – 32 отд. л. – Аврогр. авт. (В пап.)

1962 32  
21. Р – 860 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. Н. В. Гоголь [Рукопись] / Л. Я. Лившиц. – Х., 1962. – 46 л. – Автогр. авт (В пап.)

1962 46  
22. Р – 861 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. Литературное движение 40-х годов XIX века [Текст] / Л. Я. Лившиц. – Х., 1962. 17 л. – Автогр., машинопис. текст.

1962 17  
23. Р – 862 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. В. Г. Белинский [Текст] / Л. Я. Лившиц. – Х., 1962. – 13 л. – Автогр., машинопис. текст.

1962 13  
24. Р – 863 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. А. И. Герцен [Текст] / Л. Я. Лившиц. – Х., 1962. – 11 л. – Машинопис. текст.

1962 11  
25. Р – 864 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. Литературное движение 50 – 60-х годов XIX века [Рукопись] / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. – 4 л. – Автогр. авт.

196- 4  
26. Р – 865 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. Н.А. Некрасов [Рукопись] / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. – 26 л. – Автогр. авт. (В пап.)

196- 26  
27. Р – 866 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. И.А. Гончаров [Рукопись] / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. – 20 л. – Автогр. авт. – (В пап.)

196- 20  
28. Р – 867 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. А.Н. Островский [Рукопись] : / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. – 22 л. – Автогр. авт. – (В пап.)

196- 22  
29. Р – 868 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. Н.Г. Чернышевский [Рукопись] / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. – 28 л. – Автогр. авт.

196- 28  
30. Р – 869 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. Н.А. Добролюбов [Рукопись] / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. –13 л. – Автогр. авт.

196- 13  
31. Р – 870 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. Н. В. Успенский, Ф. М. Решетников, В. А. Слепцов, Н. Г. Помяловский [Рукопись] / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. – 17 л. – Автогр. авт.

196- 17  
32. Р – 871 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. М. Е. Салтыков-Щедрин [Текст] / Лев Яковлевич Лившиц. – Х., 196-. – 46 л. – Автогр. авт., машинопис. текст. – (в пап.)

196- 46  
33. Р – 872 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. Литературное движение 70 – 80-х годов XIX века [Рукопись] : / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. – 18 л. – Автогр. авт. – (в пап.)

196- 18  
34. Р – 873 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. Г. И. Успенский [Рукопись] : / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. 18 л. – Автогр. авт. –

(в пап.)

196- 18  
35. Р – 874 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. Ф. М. Достоевский [Текст] / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. 28 л. – Автогр. авт., машинопис. текст.

196- 28  
36. Р – 875 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. Л. Н. Толстой [Рукопись] / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. 29 л. – Автогр. авт., машинопис. текст.

196- 29  
37. Р – 876 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. А. П. Чехов [Рукопись] / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. 41 л. – Автогр. авт.

196- 41  
38. Р – 877 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. В. Г. Короленко [Рукопись] / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. – 16 л. – Автогр. авт.

196- 16  
39. Р – 878 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Курс лекций по истории русской литературы. История русской литературы XIX века. М. Горький [Рукопись] / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. – 7 л. – Автогр. авт.

196- 7  
40. Р – 879 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Материалы к лекциям по истории русской литературы XVIII в. и фольклору [Рукопись] / Л. Я. Лившиц. – Х., 196-. 15 л. – Автогр. авт.

196- 15  
41. Р – 880 Лівшиц, Лев Яковлевич.

 

Народ с такою багатою душею. Особиста бібліотека Льва Толстого у Ясній Поляні [Текст] / Л. Я. Лівшиц. – Х., 196-. 13 арк. – Машинопис. текст з авт. правками.

196- 13  
42. Р – 881 Лившиц, Лев Яковлевич.

 

Текстологические материалы к произведению Исаака Бабеля «Беня Крик» на экземпляре издания : Бабель, И. Беня Крик (М. «Круг». – 1926. – 95 с.) [Текст] / Л.Я. Лившиц. – Х. : Б. и., 196-. 44 л. – Автогр. Лившица Л. Я.

196- 44 1 л. и 44 л. – чистые
II. Документи інших осіб
43. Р – 882 Бабель, Исаак Эммануилович.

 

Из записных книжек ; Об Утесове. [Рукопись] / И. Э. Бабель ; рукоп. коп., автогр. : Л. Я. Лившица. / И.Э. Бабель. – Х., 196-. – 4 л. – (В пап.)

196- 4  
44. Р – 883 Жеребчевская, Ольга Давыдовна.

 

Письмо Татьяне Львовне Лившиц [Текст] / О. Д. Жеребчевская. – Ксерокоп. – Х. – 1977. – 3 л. – (В пап.)

1977 3 Содержит описание материалов, связанных с творчеством И.Э. Бабеля, в архиве Л.Я. Лившица.
45. Р – 884 Каганов, Моисей Исаакович.

 

Письмо Татьяне Львовне Лившиц [Текст] / Моисей Каганов. – Ксерокоп. – Белмонт, 2000. – 1 л. + 4 л. – (В пап.) – Приложение : Нет пророка в своем отечестве? ст. о Л. Лившице.

2000 1 + 4 л.

 

прил.

Прил.: статья М.Каганова “Mea culpa” о Льве Лившице
46. Р – 885 Каневский, Арон.

 

Письмо Татьяне Львовне Лившиц [Рукопись] / А. Каневский. – Нью-Йорк, 1996. – 1 л. + 9 л. – Автогр. авт. – (В пап.) – Приложение : Страничка из общей юности : воспоминания о Льве Лившице / Д. Штурман.

1996 1 + 9 л. прил. Прил.: автогр. воспоминаний Д. Штурман о Льве Лившице, напечатанных в книге “О Лёве Лившице. Воспоминания друзей”.
47. Р – 886 Лифшиц Любовь Исааковна.

 

Письмо Борису Львовичу Милявскому [Рукопись] / Л. И. Лифшиц. – Б. м., – 1997. – 1 л. – Автогр. авт. –

(В пап.)

1997 1  
48. Р – 887 Маркиш Шимон

 

Письмо Татьяне Львовне Азаз-Лившиц [Рукопись] / Ш. Маркиш. – Женева, 2001. – 1 л. – Автогр. авт. – (В пап.)

2001 1  
49. Р – 888 Пирожкова, Антонина Николаевна.

 

Письма Геннадию Николаевичу Бурденко и Татьяне Львовне Лившиц-Азаз [Текст] / А. Н. Пирожкова. – Wheaton, 2001-2002. – 5 л., 2 конверта. – Ксерокоп., автогр. авт. – (В пап.)

2001 – 2002 5 1 письмо и конверт – автограф, 1 письмо и конверт – ксерокоп.
50. Р – 889 Смелянская, Светлана.

 

Письмо Татьяне Львовне Азаз-Лившиц [Рукопись] / С. Смелянская. – Сан-Франциско : 1999. – 1 л., 1 конверт. – (В пап.)

1999 2 Письмо + 1 конверт.
51. Р – 890 Фут, Пауль.

 

Лист до Тетяни Львівни Азаз-Лівшиц [Текст] / Пауль Фут. – Прінтер. Друк. – Б. м. :, 2001. – 1 арк. + 2 арк. – Текст : англ. – (В пап.) Додаток : Про книгу Л. Лівшица “Всупереч часу”

2001 1 + 2 л. дод. Додаток: стаття П.Фута про книгу Л. Лівшица “Всупереч часу”.
52. Р – 891 Рудницкий, Константин Лазаревич.

 

О рукописи Л.Я. Лившица «Драматическая сатира М. Е. Салтыкова-Щедрина «Тени»» [Рукопись] / К. Л. Рудницкий. – [Б.м.], 1956. – 1 тетр. (12 с.). – Автогр. авт. – (В пап.)

1956 14  
53. Р – 892 Тименчик, Роман Давидович.

 

Отзыв о творчестве Льва Лившица, для получения поддержки в издании работ ученого [Текст] / Роман Тименчик. – Иерусалим, 1998. – 1 л. – Принтер. печать. – (В пап.)

[б.г.] 1  
54. Р – 893 Чтения молодых ученых памяти Л. Я. Лившица [Текст] / Харьк. нац. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды. – Х. : ХГПУ, 1996-2002. – 5 бр. + 1 л. – (В пап.). – Приложение: газ. вырезки о Чтениях. 1996 – 2002 8 бро-шюр

 

1 л. прил.

 

III. Фотодокументи

55. Р – 894 Фотоснимки Льва Яковлевича Лившица, членов его семьи и друзей

 

[Изоматериал]. Х., 1938-1996. – 17 л. : фото + 1 л. – (В конв.)

1938 – 1996, б.г. 16 Оригиналы и фотокоп.
56. Р – 895 Фотоснимки с презентаций сборника работ Льва Яковлевича Лившица, изданного к его 80-летию Борисом Львовичем Милявским [Изоматериал]. – Б. м., 1999-2000. – 9 л. : фото + 2 л. – (В конв.) –Приложение : Время, я тебя миную… (афиша семинара) / М. Вайскопф ; перечень фот. 1999-2000,

 

б.г.

9 Все фото атрибутированы на об.

IV. Література про Л.Я. Лівшица

57. Р – 896 Гольберг, Марк.

 

“Когда мы были молодые…” [Текст] : [воспоминания о Льве Лившице] / Марк Гольберг. – Б.м., б.г. – 34 л. – (В пап.)

[б.г.] 34  
58. Р – 897 Лившиц, Татьяна.

 

О моем отце, пьесе “Закат” и спектакле Ю. П. Любимова [Текст] / Татьяна Лившиц – Принт. печ. – Б.м. – б.г. – 12 с. + 4 л. – (В пап.) – Приложение : «Восход «Заката» / Э. Капитайкин.

[б.г.] 6 +

 

4 л. прил.

Э. Капитайкин – внук Льва Яковлевича Лившица
59. Р – 898 Сонин, В.

 

Памяти Л. Лившица [Текст] : стихотворение / В. Сонин Б.м., б.г. – 1 л. – (В пап.)

[б.г.] 1  
60. Р – 899 Газетные публикации о Льве Лившице [Текст]. – Б.м. : Б.и., 1995-2007. – 18 л. – (В пап.) 1995 – 2007, б.г. 18  
61. Р – 900 Отклики на книгу Льва Лившица “Вопреки времени” [Текст]: коп. отзыва Ильи Сермана, профессора Евр. Ун-та в Иерусалиме : публ. в период. печати. – М. ; Иерусалим : Б.и., 1988-2000. – 13 л. + 1 л. – (В пап.). Приложение : Вопреки времени (реклам. Буклет) / Л. Я. Лившиц 1988 – 2000 13 + прил

 

1л.

 
V. Друковані матеріали
62. А 225977 Литературная Одесса 20-х годов. [Текст] : Тез. межвуз. науч. конф. – Одесса. 1964 61 с.  
63. К1-9298 О Леве Лившице [Текст] : Воспоминания друзей / составитель Б.Л. Милявский. – Харьков. 1997 167 с. С автографом Т. Лившиц
64. К1 - 11291 О Леве Лившице [Текст] : Воспоминания друзей / составитель Б.Л. Милявский. – Харьков. 1998 174 с. С автографом Т. Лившиц
65. А 36345 Русская литература XIX в. Хрестоматия критических материалов [Текст] / М.Г. Зельдович и Л.Я. Лившиц; Под. ред. М.П. Легавки. Вып. I. – Харьков. 1959 288 с.  
66. А 36 346 Русская литература XIX в. Хрестоматия критических материалов [Текст] / М.Г. Зельдович и Л.Я. Лившиц; Под. ред. М.П. Легавки. Вып. II. – Харьков. 1959 356 с.  
67. И3-14090 Jews and jewish topics in soviet and east-european publications [Text]. – Jerusalem. 1988 96 р.  

Усього: 67 од. зб.

29.09.2009

Укладач О.Я.Ісаєнко,

Бібліотекар I категорії

НДВК


Please publish modules in offcanvas position.

Наш сайт валидный CSS . Наш сайт валидный XHTML 1.0 Transitional