Постолова І.В.

Концептний аналіз художнього тексту:
перспективи подальшого розвитку
(на матеріалі сатиричних творів Г. Бьолля)


Літературознавство, когнітивна лінгвістика і філософія мають у своєму термінологічному апараті однаковий термін «концепт», проте семантична наповненість його у цих дисциплінах різна, тому, на нашу думку, доречно уточнити терміни, що походять від іменника «концепт» і вживаються на позначення різних видів аналізу художнього тексту.

Стосовно аналізу авторських концептів, реалізованих і вербально проявлених у творах художньої літератури, варто застосувати термін «концептний аналіз». Для виявлення концептів, що постають у якості теоретичної основи твору і є базовими для роману-концепту, пропонуємо залучити термін «концептуальний аналіз», бо мова йде саме про аналіз концепцій. Якщо ж аналіз концептів проведено за допомогою методів когнітивної лінгвістики та концептології, доречним було б визначення цього аналізу як «концептологічного».

Задля наочності розкриття поняття «концепт» та «концептний аналіз» у доповідь введено дві таблиці:
1)     Структура поняття «концепт»
2)     Рівні концептного аналізу,
які підкріплені прикладами з художнього тексту романів Генріха Бьолля. У доповіді також наводяться приклади власне «концептного аналізу» відповідно до авторського художнього твору.

Please publish modules in offcanvas position.

Наш сайт валидный CSS . Наш сайт валидный XHTML 1.0 Transitional